Seoski Sunet – Sevski Sunjet predstavlja običaj koji Bošnjaci Župe njeguju vijekovima. Nadomak Šar planine, u selima Župe gdje žive Bošnjaci, svake pete godine, organizuje se veliki događaj kojim se obilježava sunećenje djece. Prethodnih decenija ovaj običaj se praktikovao u većini sela u Župi.

Nakon dužeg perioda i odlaganja, ove godine Seoski Sunet se održao u Gornjem i Donjem Ljubinju.

Seoski Sunet je manifestacija koja traje tri dana i obuhvata niz aktivnosti koje zahtjevaju veliku i dobru organizaciju sela. Seoski Sunet započinje pripremnim svečanostima-kićenjem kreveta i pripremanjem sunetlije. Dan-dva prije zvaničnog početka Suneta porodice se pripremaju za sunet, dočekuju goste koje dolaze na čestitanje. Sunet započinje svečanim otvaranjem i nizom različitih vjerskih, muzičkih i sportskih aktivnosti. Obrezivanje dječaka je drugog dana. Nakon sunećenja, priprema se svečani ručak koji organizuje svaka porodica koja je imala sunetliju, dok se trećeg dana Suneta održavaju sportska takmičenja. Tokom tri dana trajanja selo posjeti veliki broj gostiju, domaćih i stranih, ljubitelja sporta i muzike.

Sevski Sunjet je tradicija Bošnjaka Kosova karakteristična za podneblje Župe koju će mještani još dugo njegovati i održavati.

Ove godine je u Gornjem Ljubinju osunećeno 67 dječaka, dobi od jedne do sedam godina.