Prva i druga radionica prvog modula “Biti u vreme pandemije”
Održane 05.03.2021 i 12.03.2021.