NVO Equality

Jednake mogućnosti i različitost!

NAŠA MISIJA

NVO EQUALITY se zalaže za promovisanje bošnjačke zajednice i povećanje uticaja u javnom, političkom i kulturnom životu kroz osnaživanje, prvenstveno žena i mladih u zaštiti ljudskih prava kroz različite vidove edukacije, volonterizma kao i jačanjem uloge žene i mladih u društvu.

Projekti

Najnovije vijesti

Seoski Sunet – Sevski Sunjet

Seoski Sunet – Sevski Sunjet predstavlja običaj koji Bošnjaci Župe njeguju vijekovima. Nadomak Šar planine, u selima Župe gdje žive Bošnjaci, svake pete godine, organizuje

Read More »

Tradicionalni recepti Župe

Hrana moga kraja: Gastronomske radionice sa ženama iz Župe i Podgore Završna faza projekta je online knjiga recepata.Da se naša tradicija ne zaboravi i da

Read More »