Kao i prethodna, i ova radionica se sastojala od različitih aktivnosti koje su imale različite ciljeve.

Aktivnosti su se odvijale uživo sa ženama koje su direktno učestovale u radionici tokom koje su se održavale: prezentacija na temu ”Izrada biznis plana”, druga prezentacija na temu ”Privlačenje investicija”, izrada biznis plana od strane žena uživo u toku radionice, prezentacije biznis planova svih grupa, i na kraju diskusija i zaključci o biznis idejama i planovima svake grupe posebno.