Glavna faza projekta se sastojala od tri dela: sastanci, radionice i posete. Prvi deo glavne faze projekta su bile sastanci koji su se sastojali od prezentacija u vezi sa prioritetnim tematskim oblastima, a to su bile: „Izrada biznis plana“, „Privlačenje investicija” i „Pisanje CV-a”. Žene i devojke su tokom ovih prezentacija imale priliku da nauče mnogo o preduzetništvu, šta ono predstavlja i kako funkcioniše, kao i o pitanjima koja su im od velikog značaja ako žele da pokrenu sopstveni biznis ili unaprede neka od važnih pitanja vezana za poslovanje, a takođe i za njihovu profesiju.

Drugi deo glavne faze projekta su bile radionice tokom kojih su učesnice same izrađivale svoje biznis planove i određivale važne stvari vezane za realizaciju njihovih biznis ideja, a onda ih prezentovale i na taj način pokazale svoje ciljeve, planove, odluke za svoj biznis. Osim ovoga, one su takođe imale priliku da same naprave svoj CV u toku jedne radionice koji će im koristiti u budućnosti za zapošljavanje.

Treći deo glavne faze projekta su bile posete uspešnim preduzetnicima: Muradiji Arifi – proizvodnja meda, Abibu Meta – restoran „Paprađina“, i Elisi Huduti – farma (proizvodnja mlečnih proizvoda). Posete su imale za cilj da stvore kontakt učesnica projekta sa poslovnim preduzetnicima i udruženjima. Vlasnici su pokazali kako funkcionišu njihovi poslovi, koji su bili važni uslovi i načini da se sve to postigne, dok su učesnice imale priliku da sve to vide i nauče puno stvari vezanih za preduzetništvo.

Projekat je finansijski podržan od strane SlovakAid-a.