Konferencija projekta: ”Regionalno osnaživanje žena – Promocija i zaštita tradicionalnih zanatskih proizvoda”

Završnu aktivnost projekta ‘’Regionalno osnaživanje žena - Promocija i zaštita tradicionalnih zanatskih proizvoda’’ predstavlja konferencija koja je takođe imala svoje ciljeve i aktivnosti. Konferencija se sastojala od različitih aktivnosti koje…

Continue ReadingKonferencija projekta: ”Regionalno osnaživanje žena – Promocija i zaštita tradicionalnih zanatskih proizvoda”

Kraj

Kraj