U cilju kako bi stekle i unapredile svoje znanje, vještine i sposobnosti, da bi se što više i bolje prilagodile potrebama na tržištu rada kako bi se mogle zaposliti, raditi i same zarađivati svoj novac, mnoge žene i djevojke su bile odlučne i spremne na pohađanje kursa krojenja i šivenja. Pa je upravo opšti cilj projekta ‘’Ekonomsko osnaživanje žena u regionu Župe: Kurs šivenja i krojenja’’ bio da se osnaže i obuče žene i djevojke Bošnjačke zajednice koje žive u ruralnim područjima u regionu Župe, tj. da steknu potrebno znanje i vještine kroz pohađanje kursa šivenja i krojenja, kako bi bile sposobne za rad i imale nove prilike i mogućnosti na tržištu rada.

U toku prve faze projekta je određena grupa žena i djevojaka koje će pohađati kurs, određeno je i mjesto gde će se kurs održavati, a takođe su kupljene mašine i sav materijal koji je potreban kako bi se što bolje odvijala teorijska i praktična nastava tokom kursa.

Druga, tj. glavna faza projekta je upravo bio kurs šivenja i krojenja. Kurs se sastojao od dva nivoa, početni i viši nivo, gde su žene i djevojke imale priliku da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu. Kurs se održavao 3 puta nedeljno – ponedeljkom, sredom i petkom, u trajanju od 12h do 15h, tj. ukupno četiri školska časa od kojih su dva bila časa teorijskog rada, dok su ostala dva časa praktičnog rada. Nakon predviđene teorijske nastave u toku časova, sledili su časovi praktične nastave gde su učesnice kursa na mašinama imale priliku da vježbaju ono što su naučile tokom teorijske nastave.

Završna aktivnost projekta je bila ceremonija na kojoj su se učesnicama koje su uspešno položile završni test dodjeljivali sertifikati. Svim ženama i djevojkama koje su učestvovale u projektu, tj. koje su imale mogućnost da uspešno završe kurs šivenja i krojenja, dodjeljeni su sertifikati kao nagrade koje su stekle svojim trudom, radom i upornošću da nauče i savladaju ono što im je potrebno za ovu profesiju i što će im koristiti u budućnosti.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za zajednice i povratak.