Projekat ‘’Regionalno osnaživanje žena – promocija i zaštita tradicionalnih zanatskih proizvoda’’ je podržan od strane Western Balkans Fund i Evropske Unije, dok je za realizaciju ovog projekta odgovorna i zadužena NVO organizacija ‘’Equality’’ sa svojim partnerskim organizacijama ‘’Pazarski Bazar Rukotvorina’’ iz Srbije i ‘’Gratë në Shërbim Publik’’ iz Albanije.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje regionalne saradnje i razmene u oblasti promocije i očuvanja tradicionalnih zanatskih proizvoda, uključujući ciljane lokalne intervencije uz promovisanje ekonomskog osnaživanja žena.

Glavne aktivnosti ovog projekta su:

  • Terenski pristup u regionu Prizrena (uključujući ruralne regione i različite zajednice) i posete ženama koje prave tradicionalne zanatske proizvode, preduzećima koja vode žene i samozaposlenim ženama;
  • Dve radionice organizovane sa korisnicima projekta, jedna se odnosi na promociju i brendiranje zanatskih proizvoda, a druga na izradu biznis plana i privlačenje investicija;
  • Regionalna konferencija održana u Dursu (Albanija) sa oko 30 žena na temu „Regionalna promocija zanatskih proizvoda i nematerijalnog kulturnog nasleđa žena“;
  • Snimanje dokumentarnog filma koji će se koristiti za promociju tradicionalnih zanatskih rukotvorina i proizvoda;
  • Priprema izveštaja o aktivnostima sa drugim relevantnim dokumentima.