NVO Equality je posjetila udruženje Pazarski Bazar Rukotvorina sa ciljem uspostavljanja regionalne saradnje. Raza Nikšić, predsjednica udruženja, upriličila je izložbu na kojoj su predstavljeni ćilimi, narodna nošnja i tradicionalni ručni radovi.

Vrijedne žene ovog podneblja čuvaju od zaborava tradicionalne zanate kao što su ćilimarstvo, tkanje, heklanje, vezenje i crtanje bogate kulturne baštine Sandžaka.

Žene Prizrena i žene Novog Pazara su zaključile da imaju mnogo toga zajedničkog i da moraju zajedno raditi na promociji kulturne baštine regiona.

Cilj budućih aktivnosti je umrežavanje sa ženama iz BiH, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Albanije u oblasti promocije kulturnog nasleđa.