Zajednička akcija koju sufinansiraju Western Balkans Fund i Evropska unija predstavlja 36 regionalnih pobednika 5. poziva za podnošenje predloga projekata.

Nvo Equality je jedan od pobednika sa projektom:

Regionalno osnaživanje žena – promocija i zaštita tradicionalnih zanatnih proizvoda promovišući regionalnu saradnju i razmenu između žena sa Kosova, Albanije i Srbije obezbeđujući dobre odnose.

NVO Equality, Pazarski bazar Rukotvorina i Qendra “Gratë në Shërbim Publik” (Centar “Žene u javnim službama”) uspostavljaju vezu promovišući žene sa Kosova, iz Srbije i Albanije.

Hvala Western Balkans Fund što ste bili sa nama na ceremoniji dodele grantova najvećeg događaja.