Završnu aktivnost projekta ‘’Regionalno osnaživanje žena – Promocija i zaštita tradicionalnih zanatskih proizvoda’’ predstavlja konferencija koja je takođe imala svoje ciljeve i aktivnosti.

Konferencija se sastojala od različitih aktivnosti koje su se održavale u toku tri dana u Dursu, Albanija. Aktivnosti tokom prvog dana konferencije su bile: predstavljanje sve tri partnerske organizacije (NVO Equality, Pazarski Bazar Rukotvorina, Centar ‘’Žene u javnoj službi’’), zatim prezentacija o projektu i odrađenim aktivnostima, i na kraju plan aktivnosti konferencije za naredna dva dana.

Aktivnosti tokom drugog dana konferencije su bile: prezentacija o ekonomskom osnaživanju žena, zatim prezentacija o ženama čuvarima kulturnog nasleđa Albanije, Srbije i Kosova, onda promocije tradicionalnih zanatskih proizvoda žena iz različitih zajednica koje žive na Kosovu, Srbiji i Albaniji, izrada tradicionalnih zanatskih proizvoda – uživo, i na kraju otvorena diskusija i fotografisanje.

Aktivnosti tokom trećeg dana konferencije su bile: razgovor o regionalnom umrežavanju Kosova, Albanije i Srbije, tj. o daljem nastavku saradnje, zatim zaključci i preporuke, i na kraju su bila pitanja za učesnice vezana za njihovo zadovoljstvo sa organizacijom, projektom, aktivnostima.