Prva i druga radionica drugog modula “Prikriveno i vidljivo nasilje”.
Održane 26.03.2021 i 02.04.2021.