Psihološka podrška ženama: “Veza sa sobom, povezivanje sa drugima.”
Ndihmën psikologjike për gra: “Lidhja me veten, lidhja me të tjerët.”
Kadınlar için psikolojik destek: “Kendime bağlanarak, başkalarıyla bağlantı kurmak.”
Psihologikuno azhutipe vash o juvla: “Phanipe korkore pea, phanipe e yaverenca.”

CILJ

Cilj ovog projekta je pružanje psihološke podrške ženama i mladim devojkama iz regiona Prizrena i Župe različitih etničkih porekla tokom pandemije Covid-19. Glavni fokus ovog projekta je pružanje psihološke podrške i održavanje edukativnih predavanja o značaju mentalnog zdravlja i psihološke higijene za žene i mlade devojke kroz radionice, predavanja, dijaloge i individualne psihoterapijske sesije. Trajanje projekta je 6 meseci.

  • Modul 1 – „Biti – u vreme pandemije“
  • Modul 2 – „Prikriveno i vidljivo nasilje“
  • Modul 3 – „Slušanje sebe, slušanje drugih, rešavanje sukoba“
  • Radionica – „Preuzimanje odgovornosti i izgradnja samopouzdanja“

Projekat se odvija u skladu sa merama i preporukama Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova.

Nosite masku, držite distancu, perite ruke!

Ovaj projekat izgradnje poverenja finansira UNMIK.

Mail: [email protected]